خدایا عشق منی ای خدای بنده نواز من.
توسط : parandeh2

خدایا عشق انسانها به یکدیگر معجزه ی توست. شگفتیهای طبیعت هم موهبت توست. به بادو باران آتش و خاک می نگرم و نجوا می کنم. قلب من معبد هستی است که محراب عشق خدا آن را مزین کرده است. آیا وجود همین قلب بزرگترین معجزه ی خدا نیست. دوستتان دارم ای مومنان خدا دوست. زهرهparandeh2

شنبه 1/10/1386 - 17:40
پسندیدم 0
UserName