نظر یادتون نره
توسط : djbahal2008

به نام خدا

صد نامه نوشتم جوابی ننوشتی

اینهم که جوابی ننوشتی جوابیست

 

رفتی اما چه بگوییم هیهات

تو ندانی که من آنروز غروب

زیر آن دره آرام و عبوس

به چه حالی بودم !

بی تو با حسرت و حرمان و سرشت


خلوتی داشتم آنجا که مپرس

کاش می دانستی

بی تو بر من چه گذشت


آزو می کنم زندگی مال تو….

مرگ مال من راحتی مال تو
….

گرفتاری مال من شادی مال تو
…..
یادمان باشد اگر شاخه گلی را چیدیم


وقت پرپر شدنش سوز و نوایی نکنیم

پر پروانه شکستن هنر انسان نیست


گر شکستیم ز غفلت ، من و مایی نکنیم


یادمان باشد سر سجاده عشق


جز برای دل محبوب دعایی نکنیم


یادمان باشید اگر خاطرمان تنها ماند

طلب عشق ز هر بی سرو پایی نکنیم


برای عشق تو در قلبم سه کوه ساختم


اولی کوه وفا


دومی کوه صداقت سومی
.......

کوهی که هر وقت بهم گفتی دوستت ندارم


از اون بندازمت پایین

مراقب گرمای دلت باش تا کاری که زمستان

با زمین کرد زندگی با دلت نکند

آبی تر از آنیم كه بی رنگ بمیریم شیشه نبودیم

كه با سنگ بمیریم تقصیر كسی


نیست كه اینگونه غریبیم شاید كه خدا خواست


كه دلتنگ بمیریم


توی آسمون دنیا هر کی یه ستاره داره

چرا وقتی نوبت ماست آسمون جایی نداره؟


واسه من تنهایی درده درده هیچ کسو نداشتن


هر گل پژمرده ای رو تو کویر سینه کاشتن

دیگه باور کردم اینو که باید تنها بمونم و تا لحظه


مرگم شعر تنهایی بخونم

بر سنگ قبر من بنویسید


خسته بود اهل زمین نبود


نمازش شكسته بود بر سنگ قبر من بنویسید

شیشه بود تنها از این نظر كه سراپا شكسته بود

بر سنگ قبر من بنویسید


پاك بود چشمان او كه دائماً از اشك شسته بود

بر سنگ قبر من بنویسید


این درخت عمری برای هر تبر و تیشه دسته بود


بر سنگ قبر من بنویسید كل عمر پشت دری


كه باز نمی شد نشسته بود

djbahal2008@yahoo.com

دوستت دارم

تو هما نی که گفتی : دل مهربانت را در مقابل من به آهن به سنگ بسپار

djbahal2008@yahoo.com

بای بای بای بای بای بای بای بای بایاما نمی توانم بیانش کنم

تو مثل سرابی

یا نه ... بهتر بگویم مثل آب دریایی . تشنگی را رفع نمی کنی
وقتی می بینمت بیشتر دلم تنگت می شود از دیدنت سیرنمی شوم دوستت دارم
و مرا به سرخی خون دل شقایق
اما من جز به تو دل به کسی نمی دهم این دل فقط مال توست
فقط دوستم بدار و ترکم نکن

روز رفتنت روز مرگ شقایق ..روز زردی دل سبز من است

دوستت دارم
تو همانی که می گفتی : من در عالم سرد خودم باید آنقدر تنها بمانم
و آنقدر تنها بگریم که تمام نوشته هایم بوی باران بگیرد

اما من می گویم که سردی دلت را به من بسپار و گرمی دل من از آن تو
فقط بدان که با یک دل سبز
شنبه 1/10/1386 - 15:55
پسندیدم 0
UserName