مناجات...
توسط : 2004 oghab

الهی، چون تو حاضری چه جویم، وچون تو ناظری چه گویم.

الهی، ما را یارای دیدن خورشید نیست،دم از خورشید آفرین چون زنیم!

الهی،عقل گوید:"الحذر،الحذر"، عشق گوید:"العجل،العجل"؛                 

الهی،کلمات وکلامت که اینقدر شیرین و دلنشین اند، خودت چونی؟

الهی، پیشانی بر خاک نهادن آسان است، دل از خاک برداشتن دشوار است.

الهی، چگونه شکر این نعمت گزارم که اجازه ام داداه ای تا نام نیکویی تو را به زبان آورم و در پیشگاهت با تو گفت و گو کنم و نامه ات را بگشایم و بخوانم، گرنه"این التراب و رب الارباب"!

الهی، تا کنون به نادانی از تو می ترسیدم، و اینک به دانایی از خود می ترسم.

الهی، موج از دریا خیزد و با وی آمیزد و در وی گریزد واز وی ناگزیر است؛انا لله و انا الیه راجعون

الهی،سست تر از آن که مست تو نیست کیست؟

الهی، از من آهی و از تو نگاهی

 

شنبه 1/10/1386 - 15:47
پسندیدم 0
UserName