راستگویی

امام صادق(علیه السلام) مى فرماید:
كسى كه راست بگوید اعمالش پاك مى شود

و كسى كه نیّتش خوب باشد، خدا روزى او را زیاد مى كند

و كسى نسبت به خانواده اش خوشرفتارى و نیكى كند، خدا عمرش را طولانى مى كند.

شنبه 1/10/1386 - 15:32
پسندیدم 0
UserName