حدیث
When some blessings come to you, do not drive them away through thanklessness هنگامیكه بركتی از خدا به سوی تو می اید انها را از خود مران به خاطر نا سپاسی
شنبه 1/10/1386 - 15:29
پسندیدم 0
UserName