شکرا نه باران
توسط : hosein9831

خدا را شکر که امروز باران رحمت الهی را نسیب ما و این زمینهای خشک و کویر کرمان عنایت فرمودید.

خدا را شکر...خدا را شکر...خدا را شکر...

شنبه 1/10/1386 - 14:58
پسندیدم 0
UserName