احقیت و اولویت علی علیه السلام به خلافت با توجه به قرابت و نسب
توسط : mahdi68am

پس از وفات رسول اکرم (ص) سعد بن عباده انصاری مدعی خلافت شد و گروهی از افراد قبیله‏اش دور او را گرفتند، سعد و اتباع‏ وی محل سقیفه را برای اینکار انتخاب کرده بودند، تا آنکه ابوبکر و عمر و ابوعبیده جراح آمدند و مردم را از توجه به سعدبن ابی عباده بازداشتند و از حاضرین برای ابوبکر بیعت گرفتند، در این مجمع سخنانی میان مهاجران و انصار رد و بدل شد و عوامل مختلفی در تعیین سرنوشت نهائی این جلسه تأثیر داشت.
یکی از به اصطلاح برگهای برنده ای که مهاجران و طرفداران
ابوبکر مورد استفاده قرار دادند این بود که پیغمبر اکرم (ص) از قریش است و ما از طائفه پیغمبریم.
ابن ابی الحدید در ذیل شرح خطبه 67 می‏گوید:
عمربه انصار گفت: " عرب هرگز به امارت و حکومت شما راضی نمی‏شود زیرا پیغمبر از قبیله شما نیست، ولی عرب قطعاً از اینکه مردی از فامیل‏ پیغمبر (ص) حکومت کند، امتناع نخواهد کرد... کیست که بتواند با ما در مورد حکومت و میراث محمدی معارضه کند و حال آنکه ما نزدیکان و خویشاوندان او هستیم ".

و باز چنانکه می‏دانیم علی (ع) در حین این ماجراها مشغول وظائف شخصی‏ خود در مورد جنازه پیغمبر (ص) بود. پس از پایان این جریان علی (ع) از افرادی که در آن مجمع حضور داشتند استدلالهای طرفین را پرسید و استدلال‏ هر دو طرف را انتقاد کرد و رد کرد. سخنان علی (ع) در اینجا همانها است که سید رضی آنها را در خطبه 67 آورده است.
علی (ع) پرسید، انصار چه می‏گفتند؟
- گفتند: حکمفرمائی از ما و حکمفرمای دیگری از شما باشد.
- چرا شما بر رد نظریه آنها به سفارشهای پیغمبر اکرم درباره آنها استدلال نکردید که فرمود: با نیکان انصار نیکی کنید و از بدان آنان‏ درگذرید؟!
- اینها چه جور دلیل می‏شود؟
- اگر بنا بود حکومت با آنان باشد، سفارش درباره آنان معنی نداشت، اینکه به دیگران درباره آنان سفارش شده است دلیل است که حکومت با غیر آنان است.
- خوب!
قریش چه می‏گفتند؟
استدلال
قریش این بود که آنها شاخه‏ای از درختی هستند که پیغمبر اکرم (ص) نیز شاخه دیگر از آن درخت است.
- «احتجوا بالشجره و اضاعوا الثمره» با انتساب خود به شجره وجود پیغمبر (ص) برای صلاحیت خود استدلال کردند اما میوه را ضایع ساختند. یعنی اگر شجره نسبت معتبر است، دیگران شاخه‏ای از آن درخت می‏باشند که پیغمبر یکی از آن شاخه‏های آن است اما اهل بیت پیغمبر میوه آن‏ شاخه‏اند.
در خطبه 160 و دیگر، از قبیل نص و لیاقت و افضلیت گذشته، اگر همان قرابت و نسب‏ را که مورد استناد دیگران است، ملاک قرار دهیم، باز من از مدعیان‏ خلافت اولایم.

شنبه 1/10/1386 - 14:31
پسندیدم 0
UserName