ارزش عدالت از نظر امام علی علیه السلام
توسط : mahdi68am

از نظر علی (ع) آن اصلی که می‏تواند تعادل اجتماع را حفظ کند و همه را راضی نگهدارد، به پیکر اجتماع، سلامت و به روح اجتماع آرامش بدهد عدالت است، ظلم و جور و تبعیض قادر نیست حتی روح خود ستمگر و روح آن‏ کسی که به نفع او ستمگری می‏شود راضی و آرام نگهدارد تا چه رسد به‏ ستمدیدگان و پایمال شدگان. عدالت بزرگراهی است عمومی که همه را می‏تواند در خود بگنجاند و بدون مشکلی عبور دهد، اما ظلم و جور کوره راهی‏ است که حتی فرد ستمگر را به مقصد نمی‏رساند.

می‏دانیم که
عثمان بن عفان قسمتی از اموال عمومی مسلمین را در دوره‏ خلافتش تیول خویشاوندان و نزدیکانش قرار داد، بعد از عثمان علی (ع) زمام امور را به دست گرفت. از آن حضرت خواستند که عطف به ماسبق‏ نکند و کاری به گذشته نداشته باشد. کوشش خود را محدود کند به حوادثی که‏ از این به بعد در زمان خلافت خودش پیش می‏آید، اما او جواب می‏داد که: «الحق القدیم لا یبطله شی‏ء» حق کهن به هیچ وجه باطل نمی‏شود.

فرمود: « والله لو وجدته قد تزوج به النساء، و ملک به الاماء؛ لرددته؛ فان فی العدل سعه و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق؛ به خدا سوگند، اگر آن املاک را بیابم به مسلمانان باز می گردانم گرچه مهریه زنان یا بهای کنیزان شده باشد، زیرا میدان عدالت وسیع است و کسی که عدالت با همه گستردگیش بر او تنگ آید ظلم و ستم تنگنای بیشتری بر او ایجاد خواهد کرد (خطبه 15 نهج البلاغه).

یعنی عدالت چیزی است که می‏توان به آن به عنوان یک مرز ایمان داشت و به حدود آن راضی و قانع بود، اما اگر این مرز شکسته و این ایمان گرفته‏ شود و پای بشر به آن طرف مرز برسد دیگر حدی برای خود نمی‏شناسد، به هر حدی که برسد به مقتضای طبیعت و شهوت سیری ناپذیر خود تشنه حد دیگر می‏گردد و بیشتر احساس نارضائی می‏نماید.

شنبه 1/10/1386 - 14:27
پسندیدم 0
UserName