اشعار ابن ابی الحدید درباره عظمت امیرالمؤمنین علیه السلام
توسط : mahdi68am

 

یا علی‌ گر به‌ حشر، قنبر تو سایه‌ بر گبر محشر اندازد
جای‌ دارد که‌ ابر رحمت‌ گبر، سایه‌ بر اهل‌ محشر اندازد


هُوَ النبَأُ الْمَکْنونُ وَ الْجَوْهَرُ الذی‌ *** تَجَسدَ مِنْ نورٍ مِنَ الْقُدْسِ زاهِرِ (1)
ألا إنما الاْءسْلامُ لَوْلا حُسامُهُ *** کَعَفْطَةِ عَنْزٍ أوْ قُلامَةِ حافِرِ (2)
ألا إنما التوْحیدُ لَوْلا عُلومُهُ *** کَعَرْضَةِ ضِلیلٍ وَ نَهْبَةِ کافِرِ (3)
صِفاتُکَ أسْمآءٌ وَ ذاتُکَ جَوْهَرٌ *** بَری الْمَعانی‌ مِنْ صِفاتِ الْجَواهِرِ (4)
یَجِل عَنِ الاْعْراضِ وَ الاْیْنِ وَ الْمَتَی‌ *** وَ یَکْبُرُ عَنْ تَشْبیهِهِ بِالْعَناصِرِ (5)

(از اشعار رائیه ابن ابی الحدید است که از علویات سبع اوست و در مجموعه ای با معلقات سبع و قصیده بوصیری طبع سنگی شده است.)

1 ـ اوست‌ خبر مستور و اصلی‌ که‌ از نور تابندة‌ عالم‌ قُدس‌ صورت‌ بندی‌ شده‌ و لباس‌ جسمیت‌ در بر کرده‌ است‌.
2 ـ آگاه‌ باشید! که‌ اگر جهاد عظیم‌ و شمشیر برندة‌ او نبود، از اسلام‌ جز چیز اندکی‌ همانند آب‌ بینی‌ بز یا پاره سُم‌ حیوان‌ باقی‌ نبود.
3 ـ آگاه‌ باشید! که‌ اگر علوم‌ و دانش‌ او نبود، توحید آنچنان‌ خراب‌ میشد که‌ به‌ صورت‌ آنچه‌ را که‌ شخص‌ ضال عرضه‌ میکند و آنچه‌ را که‌ کافر غارت‌ کرده‌ است‌ در می‌آمد.
4 ـ صفات‌ تو اسماء خداست‌ و ذات‌ تو جوهری‌ است‌ که‌ از آثار و خواص جواهر عالم‌ امکان‌ جداست‌.
5 ـ و ذات‌ تو برتر است‌ از عرَضهای‌ ماده‌ و مکان‌ و زمان‌، و بزرگتر است‌ از تشبیه‌ و مشابهت‌ با عناصر.

شنبه 1/10/1386 - 14:26
پسندیدم 0
UserName