حریم یار...
توسط : پروازاخر

 

ای حرمت مرجع درماندگان

دور مران از در و راهم بده

ای حرمت مرجع در ماندگان

دور مران از در و راهم بده

لایق وصل تو که من نیستم

اذن به یک لحظه نگاهم بده

رضا جان...

اوست نشسته در نظر

اوست گرفته شهر دل

و اوست که تن را سبک میکند

و دل را مطمئن

و  روح را پرّان

و جان را آرام...

شنبه 1/10/1386 - 14:20
پسندیدم 0
UserName