خودكشی
توسط : saber_tayson
 

اگر كسی به تمام آرزوهایش برسد خودكشی می‌كند. (فكر می‌كنید دلیلی برای زنده‌ ماندن داشته باشد؟)  پس خوشحال باشیم كه آرزوهای برآورده نشده داریم و به امید رسیدن به آنها زندگی می‌كنیم.  

شنبه 1/10/1386 - 14:20
پسندیدم 0
UserName