دروغگو
توسط : saber_tayson
 

روزی یك فیلسوف یونانی در میدان شهر فریاد می‌زند كه من دروغگو هستم! مردم كلی به او می‌خندند. اما اگر دقت كنید می‌بینید كه این حرف او هم یكی از دروغ‌هایش است

شنبه 1/10/1386 - 14:18
پسندیدم 0
UserName