بشنو از نی!!!
توسط : saber_tayson

 بشنو از نی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند 

از نیستان تا مرا ببریده اند از نفیرم مرد و زن نالیده اند

مثنوی معنوی سرآغاز

 

شنبه 1/10/1386 - 14:3
پسندیدم 0
UserName