باز هم سخنانی از عشق من!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
توسط : saber_tayson
 

وقتی كبوتری شروع به معاشرت با كلاغها میكند پرهایش سفید میماند، ولی قلبش سیاه میشود....

دوست داشتن كسی كه لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است- دكتر علی شریعتی

شنبه 1/10/1386 - 13:55
پسندیدم 0
UserName