چه از این دنیا با خود خواهیم برد؟
توسط : saber_tayson
 

بعد از مرگم دستهایم را از تابوت بیرون بگذارید تا همگان ببینند که پس از این همه رنج و سختی چیزی با خود از این دنیا نبرده ام

شنبه 1/10/1386 - 13:52
پسندیدم 0
UserName