مدت زمان زندگی
توسط : saber_tayson
 

زندگی کوتاه است پس وقت خودتو برای کارهائی صرف کن که فرصت لذت بردن از تتیجه کارات رو داشته باشی

شنبه 1/10/1386 - 13:51
پسندیدم 0
UserName