معنی پرواز
توسط : saber_tayson
 

در نگاه کسانی که پرواز را نمی فهمند ، هر چه بیشتر اوج بگیری ، کوچکتر خواهی شد

شنبه 1/10/1386 - 13:50
پسندیدم 0
UserName