نا امیدی
توسط : saber_tayson
 

نومیدی انسان را پیش از مرگ می كشد

 

گاهی برخی از بركات خداوند با شكستن تمامی شیشه ها وارد می گردند

شنبه 1/10/1386 - 13:48
پسندیدم 0
UserName