انسان
توسط : saber_tayson
 

انسان تنها مخلوقی ست كه نمی خواهد همان باشد كه هست

شنبه 1/10/1386 - 13:47
پسندیدم 0
UserName