انگشت
توسط : saber_tayson
 

وقتی با انگشت به كسی اشاره می كنیم ، به یاد داشته باشیم كه سه انگشت دیگر به طرف خودمان بر گشته اند

شنبه 1/10/1386 - 13:45
پسندیدم 0
UserName