صبر لازمه ی هر کار است
توسط : saber_tayson
 

اندکی درنگ کن تا زودتر به نتیجه برسی  فرانکلین

شنبه 1/10/1386 - 13:44
پسندیدم 0
UserName