محکوم
توسط : saber_tayson
 

دستم بوی گل میداد مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند اما هیچکس فکر نکرد که شاید من گلی کاشته باشم.

شنبه 1/10/1386 - 13:42
پسندیدم 0
UserName