اینده چیست
توسط : saber_tayson
 

امروز همان فردایی است كه دیروز در انتظارش بودی

 

یا بهتر اینکه امروز همان اینده ای است که دیروز خلق کرده ایم

شنبه 1/10/1386 - 13:41
پسندیدم 0
UserName