امید
توسط : saber_tayson
 

هرگز امید را از کسی سلب نکن, شاید این تنها چیزی باشد که دارد

شنبه 1/10/1386 - 13:40
پسندیدم 0
UserName