محبّت پیامبری (ص)
 

حضرت فرمود:

من به عنوان نفرین کننده مبعوث نشده‌ام بلکه مبعوث شدم تا مردم را به سوی حق دعوت نمایم سپس رو به سوی خدا کرد و فرمود: پروردگارا!  قومم را هدایت فرما چرا که آنها آگاهی ندارند.

(سفینه النبی /1/412)

شنبه 1/10/1386 - 13:22
پسندیدم 0
UserName