وضو،غسل و تیمم

دستور وضوى ارتماسى
وضوى ارتماسى هم مانند وضوى ترتیبى چهار چیز واجب دارد منتها فرقش با وضوى ترتیبى در صورت و دستهاست كه در وضوى ترتیبى صورت و دستها به نیت وضو شسته مى شد،ولى در وضوى ارتماسى صورت و دستها بایستى از بالا به پایین به نیت وضو درآب فرو برده شده و یا به نیت وضو از بالا به پایین از آب بیرون آورده شود.
توضیح المسائل ، مساله 261

شنبه 1/10/1386 - 13:11
پسندیدم 0
UserName