...
توسط : عافی
 


کاش می شد سرزمین عشق را در میان گام ها تقسیم کرد ،

کاش می شد با نگاه شاپرک عشق را بر آسمان تفهیم کرد ،

کاش می شد با دو چشم عاطفه قلب سرد آسمان را ناز کرد ،

کاش می شد با پری از برگ یاس تا طلوع سرخ گل پرواز کرد

 

شنبه 1/10/1386 - 12:55
پسندیدم 0
UserName