آداب پذیرایى 22
 

آداب بازگشت

آداب برگشتن از مهمانى سه تاست :

1 - میزبان باید تا در منزل با مهمان بیرون رود كه این علاوه بر سنت بودن به خاطر احترام به مهمان است و میزبان ماءمور به این احترام است .
پیامبر (ص ) فرموده است : « هركه به خدا و روز جزا ایمان دارد باید مهمانش را گرامى دارد.» (1)
مى گویم :
این حدیث از طریق اهل بیت (ع ) نیز به چند سند روایت شده است كه در بعضى چنین آمده است : « از جمله حقوق مهمان ، گرامیداشت او و تهیه كردن خلال براى اوست .» (2)
غزالى گوید :
پیامبر (ص ) فرموده است : « از جمله آداب مهمان آن است كه تا در منزل بدرقه شود.» (3)
ابوقتاده گوید: « هیاءت فرستادگان نجاشى بر رسول خدا (ص ) رد شدند. پیامبر، خود به خدمت آنها پرداخت . اصحاب عرض كردند: یا رسول اللّه ! ما به جاى شما این كار را انجام مى دهیم . فرمود: « آنها براى این مرا گرامى داشته اند و من دوست دارم خود، از ایشان پذیرایى كنم .» كمال احترام به گشاده رویى و موقع ورود و خروج و سر سفره به خوش سخنى است .

پاورقى ها :

1- این روایت را مسلم در صحیح خود، ج 1، ص 49، نقل كرده است .
2- كافى ، ج 6، ص 285، محاسن برقى ، ص 563.
3- كلینى در كافى ، ج 2، ص 659، باب « حق الداخل » از امام صادق (ع ) نقل كرده كه آن حضرت مى گوید رسول خدا (ص ) فرموده : « از جمله حقوق وارد به صاحبخانه آن است كه وقت ورود و خروج به عنوان خوشامد با او راه برود.»

شنبه 1/10/1386 - 11:42
پسندیدم 0
UserName