عشق یعنی...
توسط : mahdi68am
 

عشق یعنی حسرت شبهای گرم

            عشق یعنی یاد یک رویای نرم

                        عشق یعنی یک بیابان خاطره

       عشق یعنی چهار دیوار بدون پنجره

                 عشق یعنی گفتنی با گوش کر

                           عشق یعنب دیدنی با چشم کور

           عشق یعنی تا ابد بی سرنوشت

                    عشق یعنی آخر خط بهشت

                               عشق یعنی گم شدن در لحظه‌ها

                عشق یعنی آبی بی انتها

                           عشق یعنی یک سوال بی جواب

                                    عشق یعنی راه رفتن توی خواب

شنبه 1/10/1386 - 11:23
پسندیدم 0
UserName