فضائل و كراماتى از حضرت رسول (ص)
 

حدیث على امام المتقین

حاكم نیشابورى در مستدرك صحیحین ج 3ص 136 به سند خود از رسول الله (ص) نقل كرده كه: «قال رسول الله (ص) اَوحى الىّ ربّى فى علىّ بثلاث انه سید المسلمین و امام المتقین و قائد الغرالمحجلین» آنگاه گفته: این حدیث سندش صحیح است ولى بخارى و مسلم آنرا نقل نكرده‏اند، با آنكه در عقیده آنها نیز صحیح است. در مختصر كنزالعمال هامش مسند احمد ص 34 به لفظ «فاوحى الىّ ربّى فى علىّ بثلاث انه سیدالمسلمین و ولى المتقین و قائد الغر المحجلین» نقل شده است .
شرف الدین عاملى رحمة الله آنرا در المراجعات ص 150 از كتابهاى بسیار معتبر نقل كرده است .

شنبه 1/10/1386 - 11:17
پسندیدم 0
UserName