عشق یعنی اشک توبه در قنوت
توسط : raki
عشق یعنی اشک توبه در قنوت ...خواندش با نام غفار الذنوب...عشق یعنی چشمها هم در رکوع ..شرمگین از نام ستارالعیوب ....عشق یعنی سر سجود و دل سجود ...ذکر یارب یارب از عمق وجود
شنبه 1/10/1386 - 10:57
پسندیدم 0
UserName