شما را گر شب یلدا بلند ه مرا لیست طلبکارا بلند ه
توسط : raki
شما را گر شب یلدا بلند ه مرا لیست طلبکارا بلند ه از اول شانس و اقبالم کج افتاد زمانه ناقلا با من لج افتاد اگرچه بخت من چون شام تاره در اون بالا ندارم یک ستاره ولی هندونه ام در شام یلدا سفیدیّش بوُد چون شیر گاوا انارم تُرش و گردوهام پوچه چشام از بس گرانی دیده لوچه بُود آجیل تلخ و سیب ها کال وقطعاً می شود وارونه ام فال خلاصه در شب یلدا ی بنده بُود اوضاع و حالم باب خنده
شنبه 1/10/1386 - 10:57
پسندیدم 0
UserName