دوستت می دارم اغلب به این معناست که :
توسط : mahdi68am
 

دوست می دارم

 

اغلب به این معناست که :

 

می خواهم تصاحب کنم!

 

عشق موجود نیست!

 

در خواستش نمی توان کرد!

 

می تواند ببالد

 

یا بمیرد!

 

دوستت دارم!

 

با تو قسمت می کنم !

 

با تو تحمل می کنم!

 

دوستت دارم...  

 

شنبه 1/10/1386 - 10:16
پسندیدم 0
UserName