190 گناه زبان
توسط : meloudi

 26. بریدن کلام دیگران

قطع نمودن سخن دیگران، ناخوشایند است، چنان ناخوشایند که سبب ناهماهنگی عملی در برقراری روابط متقابل اشخاص و تفاهم گفتاری می شود.

پیامبر در حدیثی فرموده است: هر آنکس که کلام برار مؤمن خویش را قطع نماید، چنین است که به صورتش آسیب وارد کرده است.

امام باقر (ع) نیز در حدیثی فرموده است: سخن کسی را قطع مکن.

شنبه 1/10/1386 - 9:36
پسندیدم 0
UserName