زندگی
 

زندگی مسابقه نیست

زندگی جدال نیست

زندگی یک سفر است

و تو

مسافری باش که در گام هایش ترنّم خوش لحظه ها جاریست.

شنبه 1/10/1386 - 9:30
پسندیدم 0
UserName