مناجات
توسط : meloudi

کریما!

گر زارم، در تو زاریدن خوشست،

ور نازم، به فضل تو نازیدن خوشست،

هر خانه ای که حد آن با توست، آبادان است،

هر دل که در آن مهر توست، شادان است،

آزاد آن نفس که به مهر تو یازان است،

شاد آن دلی که به مهر تو نازان است.

 

شنبه 1/10/1386 - 8:18
پسندیدم 0
UserName