ضرب المثل
توسط : mehdi111

Don`t  count  your  chickens  before they hatch

جوجه رو آخر پاییز می شمارند.

Don`t plan on sometimes until  it`s  definite.

شنبه 1/10/1386 - 0:4
پسندیدم 0
UserName