عشق
توسط : covert

خداوند عشق را آفرید تا معنای آفرینش را بدانیم.

جمعه 30/9/1386 - 23:51
پسندیدم 0
UserName