هیچ وقت کسی رو مسخره نکن
توسط : raki
هیچ وقت کسی رو مسخره نکن .من برای خودت میگم..وقتی با انگشتت به کسی اشاره می کنی اینو بدون که زیر دستت 3 انگشت دیگر به سمت خودته.....توماس
جمعه 30/9/1386 - 23:25
پسندیدم 0
UserName