رو نمیارد به مهر و ماه تا ائیته هست
توسط : raki
رو نمیارد به مهر و ماه تا ائیته هست......میشناسد یار ما قدر نگاه خویش را....صائب
جمعه 30/9/1386 - 23:24
پسندیدم 0
UserName