آبهای تمیز دیگر ماهی ندارند
توسط : raki
اگر دیگر همه از آب گل آلود ماهی میگیرند، از بدیشان نیست، آبهای تمیز دیگر ماهی ندارند
جمعه 30/9/1386 - 23:23
پسندیدم 0
UserName