عادت
توسط : raki
همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم، اما راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم.
جمعه 30/9/1386 - 23:18
پسندیدم 0
UserName