به چه دل خوش کردی
توسط : raki
به شانه ام میزنی که تنهاییم را بتکانی؟ به چه دل خوش کردی؟ تکاندن برف از شانه آدم برفی!!
جمعه 30/9/1386 - 23:18
پسندیدم 0
UserName