امام سجاد علیه السلام
توسط : گردباد
سبب ملقب شدن امام سجاد علیه السلام به زین العابدین علیه السلام آنست كه شبى در محراب عبادت به نماز ایستاده بود، پس ‍ شیطان به صورت مار عظیمى ظاهر شد كه آن حضرت را از عبادت خود باز دارد.
امام به او التفاتى نكرد، پس آمد و انگشت ابهام پاى حضرت را در دهان گرفت و گزید بنحویكه حضرت را متاءلم نمود و باز امام متوجه او نگردید.
چون از نماز فارغ شد، دانست كه او شیطان است . او را سبّ كرد و فرمود: دور شو اى ملعون ، و متوجه عبادت خود شد. امام شنید هاتفى از ملائكه سه مرتبه گفت : توئى زینت عبادت كنندگان .
جمعه 30/9/1386 - 22:54
پسندیدم 0
UserName