پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم و ابوهیثم
توسط : گردباد
پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم به یكى از اصحاب خویش به نام ابوهیثم ابن تیهان وعده داده بود كه خادمى به او بدهد، اتفاقا سه نفر اسیر نزد حضرت آوردند. پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم دو نفر از آنها را به دیگران بخشید و یك نفر باقى ماند. در این هنگام حضرت زهراء علیه السلام نزد پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم آمد و عرض كرد: اى رسول خدا، خادم و كمك كارى به من بدهید، آیا اثر آسیاب دستى را در دستم مشاهده نمى كنید؟ پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم به یاد وعده اى كه به ابوهیثم داده بود افتاد و فرمودند: چگونه دخترم را مقدم بر ابوهیثم بدارم ، با اینكه قبلا به او وعده داده بودم ، اگر چه دخترم با دست ضعیفش ‍ آسیاب را مى چرخاند.
جمعه 30/9/1386 - 22:47
پسندیدم 0
UserName