چگونه از لیز خوردن خودرو جلوگیری كنیم .
توسط : گردباد

 خیلی ازمردم زمانی كه خودرو شروع به لیز خوردن میكند  به شدت ترمز می گیرند . كه معمولا  این كار  شرایط را بدتر می كند . در این مواقع پای خود را از روی  گاز بردارید و فرمان را به سمتی كه می خواهید خودرو برود بچرخانید ( امتداد مسیر قبلی) . این عمل  به بازگرداندن خودرو به شرایط پایدار كمك مینماید . 

 در برخی از مواقع چرخاندن فرمان چندین بار باید تكرار شود تا خودرو به حالت پایدار برسد .

جمعه 30/9/1386 - 22:44
پسندیدم 0
UserName