امام صادق (ع ) می فرماید
توسط : حامد...
 

امام صادق (ع ) می فرماید

 

کسی که سه بار به حج می رود هیچ وقت فقیر نمی شود

جمعه 30/9/1386 - 21:39
پسندیدم 0
UserName