امام صادق (ع ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

 امام صادق (ع ) می فرماید :

 

کسی که دو بار به حج برود تا زنده است در خیر و برکت قرار خواهد گرفت

جمعه 30/9/1386 - 21:39
پسندیدم 0
UserName