از رسول خدا (ص ) روایت شده است که فرمودند :
توسط : حامد...
 

از رسول خدا (ص ) روایت شده است که فرمودند :

 

کسی که می خواهد به حج برود باید بشتابد

جمعه 30/9/1386 - 21:37
پسندیدم 0
UserName