حضرت پیامبر (ص ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

حضرت پیامبر (ص ) می فرماید :

 

مسافرت کنید تا بدنتان سالم شود، و جهاد نمایید تا غنیمت به دست آورید، و حج بروید تا بی نیاز گردید

جمعه 30/9/1386 - 21:36
پسندیدم 0
UserName